::
 
Αγρίνιο
Δραστηριότητα  
Αντικείμενο δραστηριότητας  
Αντικείμενο δραστηριότητας της ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. είναι η εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών μελετών κάθε φορέα κυρίως Δημοσίου ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Αναλυτικά η εταιρεία δραστηριοποιείται:

  • Στην εκπόνηση τεχνικών, περιβαλλοντικών και λοιπών υποστηρικτικών μελετών κατασκευής έργων των προαναφερόμενων φορέων.
  • Στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο σχεδιασμό, τη διοίκηση, την επίβλεψη, τον έλεγχο, τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την κατάρτιση σύμβασης και τη λειτουργία πάσης φύσεως έργου ή μελέτης των φορέων αυτών.
  • Στην επίβλεψη των αντίστοιχων έργων.
  • Στην σύνταξη τευχών για τη δημοπράτηση των έργων.
  • Στην εκτέλεση ερευνητικών και πιλοτικών προγραμμάτων.
  • Στην ανάπτυξη και μεταφορά τεχνογνωσίας και λογισμικού και στην παροχή υπηρεσιών στο τομέα αυτό.
Επισημαίνεται ειδικά ότι την τελευταία 2ετία η εταιρεία έχει αναλάβει την ανάπτυξη και υλοποίηση μιας καινοτόμου τεχνολογικά ενέργειας, δηλαδή της Τηλεματικής Παρακολούθησης της λειτουργίας διαφόρων μονάδων ΕΕΛ. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε πιλοτικά με τις ΕΕΛ Αγρινίου, Αιγίου, Ζακύνθου, Μεσολογγίου και Ναυπάκτου και σήμερα διευρύνεται πλέον σε μεγάλο αριθμό μονάδων. Ειδικότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.weston.gr .

 
 
Copyright 2008 Σίγμα Μελετών Α.Ε.