::
 
Αγρίνιο
Αρχική  
   
Η εταιρεία ΣΙΓΜΑ - Γραφείο Τεχνικών Περιβαλλοντικών και Υποστηρικτικών Μελετών Α.Ε. με τη σημερινή της μορφή λειτουργεί από το έτος 2003 και είναι μετεξέλιξη της ΣΙΓΜΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Σ. Φράγκος - Γ. Φράγκος - Κ. Θεοδωρόπουλος Ο.Ε.
Φέρει διακριτικό τίτλο Sigma Engineering S.A. και έχει συσταθεί από μελετητές με έδρα κυρίως την Πάτρα, που δραστηριοποιούνται από το έτος 1983 στην εκπόνηση τεχνικών μελετών πάσης φύσεως με αυξημένη βαρύτητα σε μελέτες υδραυλικού, συγκοινωνιακού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Η ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. έχει καθιερώσει και διατηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου ISO 9001:2000

Η εταιρεία είναι στελεχωμένη από προσωπικό με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και από εξειδικευμένους συμβούλους για ειδικές εφαρμογές.

Τα γραφεία της εταιρείας είναι οργανωμένα και εξοπλισμένα για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Διαθέτουν πλήρη υποδομή ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών εφαρμογών, βιβλιοθήκες και αρχεία μελετών προτύπων και εξειδικευμένων περιοδικών.
 
 
Copyright 2008 Σίγμα Μελετών Α.Ε.