::
 
Αγρίνιο
Πτυχία  
Πτυχία  
 • Ε’ τάξης στην κατηγορία 13 – Υδραυλικές μελέτες
 • Γ’ τάξης στην κατηγορία 27 – Περιβαλλοντικές μελέτες
 • Γ’ τάξης στην κατηγορία 18 – Χημικοτεχνικές μελέτες
 • Γ’ τάξης στην κατηγορία 10 – Συγκοινωνιακές μελέτες
 • Γ’ τάξης στην κατηγορία 8 – Στατικές μελέτες
 • Γ’ τάξης στην κατηγορία 20 – Γεωλογικές μελέτες
 • Γ’ τάξης στην κατηγορία 6 – Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Β τάξης στην κατηγορία 9 – Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
 • Β τάξης στην κατηγορία 7 – Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Β τάξης στην κατηγορία 16 –Τοπογραφικές μελέτες
 • Α τάξης στην κατηγορία 21 – Γεωτεχνικές μελέτες

 
 
Copyright 2008 Σίγμα Μελετών Α.Ε.