::
 
Αγρίνιο
Υπηρεσίες
Υπηρεσίες  
 • Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα Αγρινίου, Αιγίου, Δράμας, Ζακύνθου, Τρίπολης, Ναυπάκτου, Δελφών, Γαλαξειδίου, Παραλίμνιων ΟΤΑ Τριχωνίδας-Λυσιμαχίας, Ιτέας, Κύμης.
 • Ενιαίο Αποχετευτικό Σύστημα των Δήμων Αιγίου, Ερινεού, Συμπολιτείας, Διακοπτού, Ακράτας, Αιγείρας και επέκταση ΕΕΛ Αιγίου.
 • Υδροδότηση και Δίκτυα Ύδρευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα Πατρών, Αγρινίου, Ζακύνθου, Αιγίου, Ναυπάκτου, Συμπολιτείας, Ερινεού και Μεσσάτιδας.
 • Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Ύδατος Αγρινίου, Αντιρρίου, Αλιάρτου.
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη ΒΔ Αχαΐα, στην περιοχή μείζονος Αγρινίου, στις λεκάνες Αλφειού-Πηνειού, στη λεκάνη Σελινούντα.
 • Αντιπλημμυρικά Έργα Νομού Αιτωλ/νίας, Μεγανείτη, Σελινούντα, Βουραϊκού.
 • Έργα Αποχέτευσης Ομβρίων Πανεπιστημιουπόλεως Πατρών, Αντιρρίου, Μόμβρης.
 • Έργα Οδοποιίας. Ενδεικτικά αναφέρονται η Ε.Ο. Πατρών-Καλαβρύτων, η Παράκαμψη Κάτω Αχαΐας και Βελτίωση δρόμου προς Άραξο, η Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα και οι Αναπλάσεις Εισόδων Πάτρας.
 • Χώροι Υγιεινομικής Ταφής Αποριμμάτων Ναυπάκτου, Μεσολογγίου, Δυτικής Αιγιάλειας.
 • Μελέτες Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι μελέτες Νομαρχιακού Σχεδιασμού Αχαΐας και Αιτωλ/νιας, η διαχειριστική μελέτη λυμάτων Ηλείας, η διαχειριστική μελέτη περιβαλλοντικών έργων Ζακύνθου και η οικολογική μελέτη λιμνών Αιτωλ/νιας.
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες όλων των παραπάνω τεχνικών έργων
 • Ως συνεργάτες των αλλοδαπών εταιρειών Sehlhoff GmbH και Weber GmbH σε μελέτες περιβαλλοντικών έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι μελέτες των ΧΥΤΑ Cottbus και η Επέκταση – Αναβάθμιση ΕΕΛ Geiselbulachn.
 • Μελέτες Οικοδομικών (αρχιτεκτονικών και στατικών) Έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται η μελέτη του Νοσοκομείου Πύργου, οι μελέτες διαμορφώσεων κεντρικών πλατειών του Πύργου και η μελέτη του Δημαρχιακού Μεγάρου της Νάξου.
 • Ειδικές Τεχνικές Μελέτες όπως η μελέτη έργων αναβάθμισης του Παμπελοπονησσιακού Εθνικού Σταδίου Πατρών
 • Τηλεματική Σύνδεση και Παρακολούθηση Λειτουργικών Διαδικασιών ΒΙΟΚΑ.
 • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Αγρινίου, Αιγίου, Δράμας, Ζακύνθου, Ναυπάκτου καθώς και τα ΧΥΤΑ Ναυπάκτου και Μεσολογγίου.
 • Σύμβουλος Παρακολούθησης Λειτουργίας των ΕΕΛ Αγρινίου, Αιγίου, Ναυπάκτου, Πύργου.
 
 
Copyright 2008 Σίγμα Μελετών Α.Ε.